Våra tjänster

GRUNDLÄGGNING

 

Vi utför de flesta kompletta grundarbeten så som Elställverk, Industrier samt villagrunder m.m.

 

BETONGTRANSPORTER

 

Levererar betong till företag samt privatpersoner från Färdig betong.

ELKABELARBETEN

 

Vi utför Elkabelarbeten inom tättort och landsbyggd.

Från lågspänningsnät till 130kw nät,

samt rasering av befintligt elnät.

 

ÖVRIGA TJÄNSTER

 

  • Opto-arbeten
  • Avloppsanläggningar
  • Dränering
  • Tomtplanering
  • Husgrunder
  • Plattsättning samt övrig grävning

och schaktning

 

Copyright © All Rights Reserved by Markanläggningar i Örebro AB