hem

Markanläggningar i Örebro AB bildades år 2003.

Innan dess bedrevs verksamheten i enskild firma, men med ökad efterfrågan på arbeten gjordes en ombildning med stor framgång.

Vi utför idag det mesta inom mark ,schakt samt grundläggning.

Våra specialiteter är att utföra elkabelarbeten, grundbyggnationer och betongtransporter.

Vår verksamhet bedrivs huvudsakligen i Örebro län, men vi åtar även oss arbeten i närliggande län.

Copyright © All Rights Reserved by Markanläggningar i Örebro AB